ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 1 ноември 2013 г., в Деня на будителите, в Института по математика и информатика на БАН, Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров откри орелеф на академик Любомир Илиев (20.04.1913 – 06.06.2000) – един от пионерите в създаването и развитието на изчислителната техника и информатиката у нас, организатор на науката в национален и международен план.

 

В същия ден в ИМИ-БАН се проведе международна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на акад. Илиев, на която присъстваха учени от България и чужбина.

В Големия салон на БАН се състоя тържествено събрание, на което слово произнесе акад. Благовест Сендов, а спомени разказаха негови съратници и колеги. Прожектиран бе филм-интервю с акад. Илиев, направен през 1998 г. в рамките на проект „Златен фонд на българската наука“.

 

Архив на новините