ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Тържествено честване на межд. година на статистикатаТържествено честване по повод Международната година на статистиката се проведе на 26 ноември 2013 г. в Големия салон на Българската академия на науките.

Организатори на честването са Институтът по математика и информатика – БАН, Националният статистически институт съвместно с Факултета по математика и информатика - СУ „Св. Климент Охридски” и Българското статистическо дружество.

През 2013 година под егидата на Международния статистически институт в целия свят се организират много конференции, семинари, доклади, тържествени чествания и др. мероприятия. Българската научна и статистическа общност участва активно в този процес и едно от заключителните събития е провеждането на тържественото честване в БАН.

Заместник-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов и председателят на НСИ д-р Ренета Инджова откриха научния форум. Приветствия отправиха чл.-кор. Юлиан Ревалски,  директор на Института по математика и информатика – БАН, доц. Евгения Великова, декан на Факултета по математика и информатика - СУ „Св. Климент Охридски”, акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците, Саша Безуханова, основател на Български център на жените в технологиите и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.

Научни доклади представиха проф. Николай Янев (ИМИ - БАН), Арслан Ахмедов (НСИ), доц. Марусия Божкова (ръководител катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика”, Факултет по математика и информатика в СУ "Св. Климент Охридски") и Иван Балев - директор на дирекция "Демографска и социална статистика"(НСИ).

Поздравителни адреси по повод честването изпратиха Президентът на Република България Росен Плевнелиев и министър-председателят Пламен Орешарски.

На тържественото събрание присъстваха академици и член-кореспонденти, статистици, представители на академичната общност и на бизнеса. Музикален поздрав към всички гости направиха ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков”.

ООН обяви 2013 г. като Международна година на Статистиката, за да подчертае нейната изключителна роля като наука и практически инструментариум в съвременното развитие на новото информационно общество. Статистическите изследвания са в основата на всички управленски решения в организацията на икономиката, държавата и обществото. Теория на вероятностите и Математическата статистика са естествен фундамент на природните и обществени науки и играят важна роля при техните приложения.

 

Архив на новините

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни