ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Нови награди за наши ученици и учители

 

От 1 до 5 май 2014 г. в Москва се състоя заключителният етап на Осмия международен конкурс “Математика и проектиране”, в който взеха участие 283 ученици от Беларус, България, Казахстан и Русия, а също учители и студенти от тези държави. Конкурсът се провежда в рамките на международния проект MITE (Methodics and Information Technology in Education), в който от българска страна участва Институтът по математика и информатика.

Международното жури по традиция се оглавяваше от проф. Николай Розов – председател, декан на Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. В. Ломоносов”, и включваше заместник- председателите проф. Татяна Сергеева, Академия за социално управление в Москва, и проф. Сава Гроздев, Институт по математика и информатика при БАН.

На конкурса бяха представени проекти на участниците в следните седем направления: Математически модели на реални процеси в природата и обществото, Геометрични миниатюри, Математика и изкуство, История на математиката, Математиката като наука, Електронен тематичен журнал, Използване на математически методи за решаване на професионално ориентирани задачи. В рамките на конкурса се проведе и Фестивал на авторски методически разработки на учители, като най-добрите проекти бяха представени в направлението за учители „Организация на проектната и изследователската дейност на учениците”.

Програмата на конкурса включваше също панорамна автобусна екскурзия в Москва и екскурзия до град Дмитров.

На закриването бяха връчени дипломи и награди на 87 победители и призьори, 13 от които от България. Страната ни бе представена с общо 9 научно-изследователски проекта, разработени от 12 ученици, един студент и двама учители, които извоюваха една специална награда, две първи, две втори и три трети места. На церемонията по закриването страната ни беше представена и в художествената програма от Христина Алексиева от МГ „Д-р Петър Берон” във Варна, която още веднъж доказа, че разбира от музика, като изпя две български народни песни.

Направление "Математика и изкуство"
1 място - "Математика в музиката"с автор Христина Алексиева, 10 клас, МГ „Д-р Петър Берон”, Варна, с научен ръководител учителката Бойка Паланчова.

Направление "История на математика"
1 място - „Архимед” с автори Атанас Груев, Рианна Георгиева и Кристина Георгиева от 9 клас в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, Разград, с научни ръководители учителите Румянка Темелкова и Росица Керчева.
2 място - „Видни български математици” с автор Боряна Димова от 9 клас в ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград, с научен ръководител учителката Катя Чалъкова.

Направление "Математически модели на реални процеси в природата и обществото"
2 място - "Подобряване на социални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристики на комуникацията" с автори Атанас Господинов и Николай Даков, ученици от 11 клас в ОМГ "Акад. Кирил Попов", Пловдив, с научен ръководител учителката инж. Дарина Брънчева.
3 място - "NSideView система за тримерно сканиране и дигитално реконструиране на реални обекти" с автор Боян Бонев, 11 клас, ОМГ "Акад. Кирил Попов", Пловдив, с научен ръководител учителката инж. Дарина Брънчева.

Специална награда - „ARF 3D” с автори Атанас Атанасов и Васил Воденичаров, ученици от 12 клас в МГ „Баба Тонка”, Русе, с научен ръководител учителката Сюзан Феимова.

Трето място спечелиха участниците ни в направлението за учители Ангел Ангелов и Албена Иванова-Неделчева от СОУ „Сава Доброплодни” в Шумен с проекта си „Материално програмиране с код-карти”.

Трето място спечели и студентът Денислав Маринов от Техническия колеж в Ловеч с разработката си за „Екстремуми на линейни функции в елиптични и параболични области” с научен ръководител доц. д-р Веселин Ненков.

Архив на новините