ИМИ - БАН


Българската академия на науките

Институт по математика и информатика

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8 1113 София, България 
Е-мейл:office@math.bas.bg
Телефон: (+359-2) 979-38-28
Факс: (+359-2) 971-36-49


Допълнителна информация:

Директор:

Тел.: (+359-2) 870-10-72 
Email: director(at)math.bas.bg

Канцелария:

Тел.: (+359-2) 979-38-28
Email: office(at)math.bas.bg

Научен секретар:

Тел.: (+359-2) 979-28-11, 979-38-22 
Email: nelid(at)math.bas.bg


Карта: