ИМИ - БАН

Библиотека на ИМИ

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

В ИМИ действат 14 постоянни научни семинара, в това число Националният семинар по информатика и Националният семинар по вероятности и статистика. Като правило гостуващите на ИМИ учени от чужбина изнасят доклади и на тези семинари.

Националният колоквиум по математика се организира от Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика - БАН и се провежда в ИМИ.

Постоянно действащи семинари на секциите на ИМИ:
 • Национален семинар по стохастика - организира се от секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика", провежда се в сряда от 15 ч. в зала 403 на ИМИ.
 • Национален семинар по информатика
 • Алгебра и логика - организира се от секция "Алгебра и логика".
 • Биоматематика и научни изчисления - организира се от секция "Математическо моделиране и числен анализ", провежда се веднъж на две седмици.
 • Дидактическо моделиране - провежда се веднъж на две седмици в понеделник от 14:30 ч.
 • Диференциални уравнения - организира се от секция "Диференциални уравнения и математическа физика", провежда се в сряда от 14:15 ч. в зала 478 на ИМИ.
 • Изследване на операциите - организира се от секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика", провежда се през седмица във вторник от 14:00 часа в зала 403.
 • Изчислителна математика - организира се от секция "Математическо моделиране и числен анализ".
 • Информационни системи - организира се от секция "Софтуерни технологии и информационни системи", провежда се веднъж в месеца.
 • Информационно моделиране - организира се от временно научно звено "Информационно моделиране"
 • Информационно общество - организира се от секция "Математически основи на информатиката".
 • Колоквиум по математическа логика - организира се от секция "Алгебра и логика", съвместно с Катедрата по математическа логика и приложенията й от ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски".
 • Математически основи на информатиката - организира се от секция "Математически основи на информатиката".
 • Общ семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" - организира се от секция "Анализ, геометрия и топология".
 • Теория на апроксимациите - организира се от секция "Математическо моделиране и числен анализ".
 • Теория на кодирането - организира се от секция "Математически основи на информатиката".
 • Учебен семинар по алгебрична геометрия - организира се от Петър Далаков и Христо Илиев, секция "Алгебра и логика".
 • Семинар "Дигитална култура" - организира се от секция "Математическа лингвистика".