ИМИ - БАН

Библиотека на ИМИ

Институтът по математика и информатика на БАН участва в образователната дейност с ученици и млади таланти чрез обучение и работа с изявени ученици за участие в международни олимпиади и състезания, и чрез създадения през 2000 г. Ученически институт по математика и информатика, както и чрез обучение и преквалификация на учители за прилагане на иновативни методи в преподаването по математика и информатика.

Сътрудници на ИМИ са взели участие като преподаватели в 19 национални и международни школи, като сред тях трябва да споменем международната научно-изследователска школа за средношколци RSI (Research Science Institute), която се провежда всяко лято в САЩ със съвместните усилия на Центъра за върхови постижения в образованието (Center of Excellence in Еducation, http://www.cee.org) и Масачузетския технологичен институт (MIT). ИМИ избира за участие двама представители на Ученическия институт по математика и
информатика (УчИМИ) и изпраща член на секция „Образование по математика и информатика” като преподавател (тютор). В RSI’2013 участваха Румен Данговски и Николай Стоянов (СМГ) – и двамата с отлични проекти по математика. Проектът на Румен бе оценен като най-доброто писмено представяне на математически проект и класиран в представителната за RSI’2013 петица от доклади, които ще бъдат публикувани в пълен обем в компендиума на RSI за 2013 г. За пореден път това е безспорно признание за българската школа за работа с млади таланти по математика и информатика, и в частност за УчИМИ.

Сътрудници на ИМИ имат активно участие в подготовка на състезания и олимпиади на национално и международно ниво по математика, по информатика и по математическа лингвистика: Зимни състезания по математика, информатика и математическа лингвистика, Пролетни турнири по математика и по информатика, Есенни турнири по математика и по информатика и информационни технологии, Коледен турнир по математика, Турнир по математика и информатика “Черноризец Храбър” и много други.

През 2012 г. националните отбори по математика на България постигнаха отлични успехи:

  •  на Международната олимпиада по математика (4–16 юли 2012 г., Аржентина) българският отбор спечели 1 златен, 2 сребърни, 2 бронзови медала и една почетна грамота; при това златният медалист е със 17-ти резултат в света;
  • на Балканската олимпиада по математика (26.04 – 2.05.2012 г., Анталия, Турция) българският отбор спечели 3 сребърни, 2 бронзови медали и почетна грамота;
  • във Всерусийската олимпиада по математика (23–28 април 2012, гр. Смоленск, Русия)българските участници спечелиха 6 сертификати за „Призьор” (4 от сертификатите съответстват на резултат за сребърен медал, а два – на бронзов);
  • на Младежката Балканска олимпиада по математика (20–25 юни 2012, гр. Верия, Гърция) българските състезатели спечелиха 2 сребърни и 2 бронзови медала. 

Постиженията на националните отбори по информатика в международни състезания през 2012 г. са:

  • Международна олимпиада по информатика (23–30 септември 2012 г., Италия) –1 златен и 2 сребърни медала;
  • Балканска олимпиада по информатика (15–19 август 2012 г., Сърбия) – 2 сребърни и3 бронзови медала;
  • Младежка балканска олимпиада по информатика (9–15 август 2012 г., Македония),1 златен, 2 сребърни и1 бронзов медал;
  • Международен турнирпо информатика, гр. Шумен, България, 23–25 ноември 2012; 4 златни, 2 сребърни и1 бронзов медали.

ИМИ участва в работата с талантливи ученици в областта на математическата лингвистика и подготовката им за участие в Националната и Международната олимпиади по лингвистика. На Десетата Международна олимпиада по лингвистика (29 юли–4 август 2012 г, гр. Любляна, Словения) България се представи с 2 отбора, по 4 състезатели във всеки отбор. От общо 131 състезатели от 26 страни, българските ученици заеха 2 първи и 1 трето място и получиха 4 похвални грамоти.  

Научно обслужване дейностите на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ); 16 учени от ИМИ участват в рецензиране на ученически проекти, журиране на конкурсни сесии на УчИМИ, четене на лекции на летните изследователски школи за ученици и учители и ръководство на ученически проекти на тези школи.

В края на 2011 г. беше учредена Фондация „Георги Чиликов” с дарение от М. Чиликов и Ил. Байчева с цел подкрепа на подготовката и участието на националните ученически отбори в международни състезания и олимпиади. Съгласно волята на дарителите Фондацията се управлява от ИМИ–БАН.