ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Янев, Никола
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Янев, Никола
професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3848
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 422
yanev at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Янев, Николай
професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3861
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 413
yanev@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Теория на вероятностите, математическата статистика, стохастични процеси и приложения, разклоняващи се случайни процеси и техните приложения.