ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Чипчаков, Иван
Секция "Алгебра и логика"
Чипчаков, Иван
доцент, д-р, ръководител на секцията
+3592 979 3875
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
chipchak at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета; разширения на полета; теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа; кохомологии на Галоа; централни прости алгебри; групи на Брауер на полета – структура и инварианти; теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Чобанов, Георги
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Чобанов, Георги
доцент, д-р
+3592 979 3873
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 472
chobanov [at] math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Нелинейни частни диференциални уравнения, топологични методи в теорията на нелинейните уравнения, аналитична механика, операционно смятане.

Секция "Образование по математика и информатика"

Секция "Образование по математика и информатика"
Чехларова, Тони
доцент, д-р, ръководител на секцията
+3592 979 3867
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 460
toni.chehlarova@math.bas.bg
Биография: ...
Научни интереси:
Приложения на ИКТ в образованието; динамични образователни среди, пространствена интелигентност, математика и изкуство, занимателна математика в обучението.