ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Фархи, Елза
гл.ас., д-р
+359 2 979 3845
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 406
elza@post.tau.ac.il
Биография: ...
Научни интереси:
Многозначни функции и тяхната апроксимация, диференциални включвания, негладък анализ и оптимизация.