ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Томанов, Георги
Секция "Алгебра и логика"
Томанов, Георги
доцент, дмн
+3592 979 3875
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
georges dot tomanov at math dot univ-lyon1 dot fr
 
Научни интереси:
Алгебра.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Терзиян, Степан
професор, дмн, асоцииран член
+3592 979 3805
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
sterzian@uni-ruse.bg
Биография: scholar.google.com
Научни интереси:
Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.
Троянски, Станимир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Троянски, Станимир
академик, асоцииран член
+3592 979 2815
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 574
stroya@um.es
Биография: www.researchgate.net
Научни интереси:
Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Тарули, Мирко
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Тарули, Мирко
асистент, д-р
+3592 979 3873
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 472
mta [at] tu-sofia.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Уравнения на математическата физика, нелинейни частни диференциални уравнения, теория на разсейването.
Топалов, Петър
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Топалов, Петър
доцент, д-р
+3592 979 2842
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 514
p.topalov [at] neu.edu
 
Научни интереси:
Хамилтонови частни и обикновени ДУ, динамични системи, Риманова и симплектична геометрия.