ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Сендов, Благовест
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Сендов, Благовест
академик, почетен член
+3592 979 3893
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 404
sendov2003@yahoo.com
 
Научни интереси:
Геометрия на полиноми, теория на апроксимацията.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Славова, Анжела
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Славова, Анжела
професор, дмн, ръководител на секцията
+3592 979 2841
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
slavova [at] math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Теория на частни диференциални уравнения, CNN моделиране на сложни, нелинейни частни диференциални уравнения, произлизащи от математическата физика, биологията, екологията, механиката и др.
Стефанов, Александър
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Стефанов, Александър
асистент
+359 2 979 3882
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, кабинет 461
aleksander.a.stefanov [@] gmail.com
 
Научни интереси:
Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Савов, Младен
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Савов, Младен
доцент, д-р
+359 2 979 3854
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 427
mladensavov at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
процеси на Леви, функционали базирани на процеси на Леви, спектрална теория на несамоспрегнати Марковски процеси, задачи възникващи от Брауново движение в случайна среда
Стефанов, Валери
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Стефанов, Валери
проф. дмн, асоцииран член
+359 2 979 3862
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 409
valery dot stefanov at yahoo dot com
 
Научни интереси:
Теория на вероятностите и математическата статистика, биоинформатика и статистически модели в генетиката.