ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Милушева, Величка
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Милушева, Величка
доцент, д-р
+3592 979 2807
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
vmil@math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Диференциална геометрия на Риманови много-образия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.
Мушкаров, Олег
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Мушкаров, Олег
член-кореспондент, професор, дмн, ръководител на секцията
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
muskarov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Многомерен комплексен анализ (MR 32),  анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия (MR 32,  MR 58),  комплексна диференциална геометрия (MR 53C25, 26, 30, 35,43, 55, 56),  туисторна теория (MR 32L25, MR C28).

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Маринов, Марин
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Маринов, Марин
асоцииран член, Проф. д-р
+3592 979 2841
 
ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 524
София, 1113
 
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
уравнения на математическата физика, нелинейни диференциални уравнения, математическа икономика.
Марков, Явор
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Марков, Явор
ас., д-р
+3592 979 3880
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 465
ymarkov [at] gmail [dot] com
Биография: ...
Научни интереси:
Представяния на алгебри на Ли и Хеке, групи, алгебри и диференциални и диференчни уравнения свързани с квантовата механика и математическата физика.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Миланов, Петър
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Миланов, Петър
професор, д-р
+359 2 979 3847
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 418
peter_milanov77@yahoo.com
 
Научни интереси:
Дискретно оптимиране, Биоинформатика, Лекарствено -рецепторен дизайн.