ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Кънев, Васил
Секция "Алгебра и логика"
Кънев, Васил
доцент, д-р
+3592 979 3875
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
kanev at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Кирякова, Виржиния
професор, дмн
+3592 979 3805, +359 2 947 8612
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
virginia@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Ковачева, Ралица
професор, дмн
+3592 979 3815
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 314
rkovach@math.bas.bg
Биография: www.math.bas.bg
Научни интереси:
Апрроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксмиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Караджов, Георги
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Караджов, Георги
професор, дмн
+3592 979 3882
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 461
geremika [at] math.bas.bg
 
Научни интереси:
Областите на научен интерес на ст.н.с. Караджов са нелинейните частни диференциални уравнения, интерполационни и екстраполационни пространства и приложение към функционални пространства, локална разрешимост за частни диференциални уравнения с двойни характеристики, сходимост или сумируемост на развитието в ред по собствените функции за глобално елиптични оператори в Rn, спектрални асимптотики и оценки за псевдодиференциалните оператори на Шрьодингер и Тьоплиц.
Ковачев, Валерий
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Ковачев, Валерий
професор, дмн
+3592 979 2841
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 516
valery [at] squ.edu.om
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Невронни мрежи с непрекъснато или дискретно време, необходими и достатъчни условия за съществуване и асимптотична стабилност на техните равновесни точки.