ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Заевски, Цветелин
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Заевски, Цветелин
асистент, д-р
+359 2 979 2812
 
София, 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8 стая 557
t_s_zaevski at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Процеси на Леви, Стохастични диференциални уравнения, Стохастично оптимиране, Математическо моделиране във финансите: оценка на деривати, времева структура на лихвата, анализ и управление на риска

Секция "Математическа лингвистика"

Златков, Любомир
Секция "Математическа лингвистика"
Златков, Любомир
асистент
 
+359 889 884783
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №2, стая 308
lyubo at bultreebank dot org
 
Научни интереси:
Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Зикатанов, Людмил
професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 6794
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 474
ltz@math.psu.edu
 
Научни интереси:
Числен анализ и приложения