ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Живков, Николай
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Живков, Николай
професор, дмн, ръководител на секцията
+359 2 979 3845
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 406
niz@abv.bg
 
Научни интереси:
Изследване на операциите, Теория на апроксимациите

Секция "Математически основи на информатиката"

Секция "Математически основи на информатиката"
Железова, Стела
доц., д-р
+359 62 623952
 
Велико Търново, 5000, ул. Никола Габровски - 78, ет.4, ПК 323
stela@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Kонструиране и изследване на комбинаторни разрешими дизайни, ортогонални резолюции, спредове и паралелизми на проективни пространства.