ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Далаков, Петър
асистент, д-р
+3592 979 2824
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
dalakov at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.
Секция "Алгебра и логика"
Добрев, Димитър
математик
+3592 979 2862
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 509
dimiterdobrev at gmail dot com
 
Научни интереси:
Изкуствен интелект, логическо програмиране, транслитерация и клавиатурни подредби.
Секция "Алгебра и логика"
Дренски, Веселин
академик, професор, дмн, директор на ИМИ
+3592 979 2820
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 566
drensky at math dot bas dot bg
Биография: www.math.bas.bg
Научни интереси:
Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Давидов, Йохан
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Давидов, Йохан
професор, дмн
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
jtd@math.bas.bg
 
 
Димков, Георги
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Димков, Георги
главен асистент, д-р
+3592 979 3816
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 316
gdimkov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Функции на комплексни променливи: конформни изображения, еднолистни функции, специални класове еднолистни функции.