ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Гатева-Иванова, Татяна
Секция "Алгебра и логика"
Гатева-Иванова, Татяна
доцент, д-р
+3592 979 2835
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
tatyana at aubg dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра.
Секция "Алгебра и логика"
Гелев, Димитър
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3834
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 507
gelevdp at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.
Секция "Алгебра и логика"
Горанко, Валентин
професор, д-р, асоцииран член
+46 8 16 79 84
 
Университет на Стокхолм
valentin dot goranko at philosophy dot su dot se
 
Научни интереси:
Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Ганчев, Георги
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Ганчев, Георги
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2827
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 515
ganchev@math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Диференциална геометрия на Риманови много­образия, почти Ермитови многообразия, почти контактни метрични многообразия, диференциална геометрия на риманови многообразия и Келерови многообразия с разпределение, класическа диференциална геометрия на повърхнини в тримерни евклидови и Минковски пространства, диференциална геометрия на повърхнини в четиримерни евклидови и пространства на Минковски.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Георгиев, Владимир
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Георгиев, Владимир
професор, дмн
+3592 979 2841
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
georgiev [at] dm.unipi.it
 
Научни интереси:
....