ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Вълчев, Тихомир
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Вълчев, Тихомир
гл. ас., д-р
+359 2 979 3882
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, кабинет 461
tiv [@] math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Нелинейни уравнения, интегрируеми системи, диференциална геометрия, симетрии и теория на особеностите, геометрични методи във  физиката.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Вельов, Владимир
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Вельов, Владимир
професор, дмн
+359 2 979 3853
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 428
veliov@tuwien.ac.at
 
Научни интереси:
Теория на управлението, оптимизация, приложен анализ.

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Василева, Юлита
математик, д-р
 
 
 
 
 
 
Врагов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Врагов, Георги
асистент
+359 32 625008
 
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
vragov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.

Секция "Математически основи на информатиката"

Ваврек, Веселин
Секция "Математически основи на информатиката"
Ваврек, Веселин
гл.ас., д-р
 
 
Велико Търново, 5000, ул. Никола Габровски - 78, стая 4
veselin@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Теория на кодирането, Криптография, Теория на числата.