ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Борисов, Любомир
Секция "Алгебра и логика"
Борисов, Любомир
математик
+3592 979 2823
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 560
lubobs90 ат math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра.
Бучакчиев, Вилислав
Секция "Алгебра и логика"
Бучакчиев, Вилислав
асистент, д-р
+3592 979 2819
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 564
vboutcha at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Бажлекова, Емилия
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3863
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 457
e.bazhlekova@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Дробно смятане; Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.
Баров, Стою
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Баров, Стою
асистент, д-р
+3592 979 2807
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
stoyu@hotmail.com
 
Научни интереси:
Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Бобева, Галя
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Бобева, Галя
Докторант
+3592 979 2841
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
 
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
уравнения на математическата физика, клетъчно невронни мрежи, информационни системи.