ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Божкова, Марусия
професор, д-р
+359 2 979 2882
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 407
bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 
Научни интереси:
Разклоняващи се стохастични процеси, гранични теореми, статистически изводи, приложение на разклоняващи се модели в епидемиологията, демографията и популационната динамика.      
Вельов, Владимир
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Вельов, Владимир
професор, дмн
+359 2 979 3853
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 428
veliov@tuwien.ac.at
 
Научни интереси:
Теория на управлението, оптимизация, приложен анализ.
Денчева, Даринка
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Денчева, Даринка
гл.ас., д-р
+359 2 979 3852
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 424
ddentche@stevens.edu
 
Научни интереси:
Изследване на операциите, Стохастична оптимизация
Дончев, Асен
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Дончев, Асен
професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3845
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 406
doburden@gmail.com
 
Научни интереси:
Приложен анализ, оптимизация, теория на управлението, диференциални уравнения, числени методи.
Живков, Николай
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Живков, Николай
професор, дмн, ръководител на секцията
+359 2 979 3845
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 406
niz@abv.bg
 
Научни интереси:
Изследване на операциите, Теория на апроксимациите