ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"

Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Върбанов, Сергей
математик
+3592 979 2837
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 527
varbanov@fmi.uni-sofia.bg
 
Научни интереси:
Представяне на информация и знания в интелигентни агенти, управление на разпределени процеси, ИМ при финансови процеси, изкуствен интелект, невронни мрежи, системи основани на знания, приложенияна изкуствения интелект.
Габровска, Мария
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Габровска, Мария
ас.
+3592 979 2846
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 518
maria.gabrowska@uni-ulm.de
 
Научни интереси:
Информационно моделиране.
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Григоров, Александър
доцент, д-р
+3592 979 3811
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 523
grigorov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Основи на представянето на информация и знания в интелигентни агенти, изкуствен интелект, Инетрнет технологии, логическо програмиране, логическо протрамиране с ограничения, компютърна лингвистика, разбиране на естествен език, синтактичен анализ, представяне на знанията и експертни системи, удовлетворяване на ограничения, машинно обучение и машинно откритие.
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Дечева, Екатерина
гл.ас., д-р, секретар на секцията
+3592 979 3811
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 523
detcheva@math.bas.bg
Биография: www.math.bas.bg
Научни интереси:
Информационно моделиране, изкуствен интелект, Интернет-базирани приложения, обработка, анализ и класификация на изображения, приложения в медицината и биологията, бизнес приложения, приложения в психологията и специалната педагогика, компютърна алгебра.
Димкова, Десислава
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Димкова, Десислава
ас.
+3592 979 3884
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 305
ddimkova@gmail.com
 
Научни интереси:
Методика на обучението по математика, приложение на динамични софтуери в обучението по математика и информатика.