ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Ангелова, Весела
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ангелова, Весела
асистент, д-р, научен секретар на секция СофТИС
+359 2 979 3821
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
vaa@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Тестов подход за оценка на софтуерни продукти, анализ на компресиращи и криптиращи алгоритми.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Банчев, Бойко
доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
bantchev@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.
Брънзов, Тодор
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Брънзов, Тодор
докторант
+ 359 2 979 2879
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
tbranzov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Софтуерни системи за вземане на решения; Системи за вземане на решения в управлението на риска от бедствия и аварии; Колаборативни софтуерни системи; Управление на процеси; Виртуални общности.
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Василева, Юлита
математик, д-р
 
 
 
 
 
 
Врагов, Георги
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Врагов, Георги
асистент
+359 32 625008
 
гр. Пловдив, 4000, бул. "Руски", 139
vragov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Уеб базирани бази данни, уеб-базирани услуги, приложения с PHP/MySQL, цифрови библиотеки, технологии и социални проблеми.