ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Русев, Петър
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Русев, Петър
професор, дмн, почетен член
+3592 979 3803
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 311
pkrusev@math.bas.bg
 
 
Сендов, Благовест
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Сендов, Благовест
академик, почетен член
+3592 979 3893
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 404
sendov2003@yahoo.com
 
Научни интереси:
Геометрия на полиноми, теория на апроксимацията.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Терзиян, Степан
професор, дмн, асоцииран член
+3592 979 3805
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
sterzian@uni-ruse.bg
Биография: scholar.google.com
Научни интереси:
Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.
Троянски, Станимир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Троянски, Станимир
академик, асоцииран член
+3592 979 2815
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 574
stroya@um.es
Биография: www.researchgate.net
Научни интереси:
Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Бобева, Галя
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Бобева, Галя
Докторант
+3592 979 2841
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
 
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
уравнения на математическата физика, клетъчно невронни мрежи, информационни системи.