ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Секция "Анализ, геометрия и топология"
Кирякова, Виржиния
професор, дмн
+3592 979 3805, +359 2 947 8612
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
virginia@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Ковачева, Ралица
професор, дмн
+3592 979 3815
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 314
rkovach@math.bas.bg
Биография: www.math.bas.bg
Научни интереси:
Апрроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксмиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.
Милушева, Величка
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Милушева, Величка
доцент, д-р
+3592 979 2807
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
vmil@math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Диференциална геометрия на Риманови много-образия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.
Мушкаров, Олег
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Мушкаров, Олег
член-кореспондент, професор, дмн, ръководител на секцията
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
muskarov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Многомерен комплексен анализ (MR 32),  анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия (MR 32,  MR 58),  комплексна диференциална геометрия (MR 53C25, 26, 30, 35,43, 55, 56),  туисторна теория (MR 32L25, MR C28).
Николов, Николай
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Николов, Николай
професор, дмн
+3592 979 3820
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 306
nik@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Многомерен комплексен анализ.