ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Димков, Георги
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Димков, Георги
главен асистент, д-р
+3592 979 3816
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 316
gdimkov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Функции на комплексни променливи: конформни изображения, еднолистни функции, специални класове еднолистни функции.
Димовски, Иван
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Димовски, Иван
член-кореспондент, професор, дмн, почетен член
+3592 979 3804
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 307
dimovski@math.bas.bg
 
 
Драгнев, Драгомир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Драгнев, Драгомир
асистент, д-р
+3592 979 3812
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 326
dragnev@math.bas.bg
 
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Иванов, Стефан
член-кореспондент, професор, дмн
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
ivanovsp@fmi.uni-sofia.bg
Биография: math.bas.bg
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Икономов, Николай
асистент, д-р
+3592 979 2855
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 327
nikonomov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Теория на апроксимациите в комплексната равнина, апроксимации на Паде и техните обобщения.