ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"

Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Спиридонова, Маргарита
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2837
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 527
mspirid@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Математическо и информационно моделиране в телекомуникациите, теория на масовото обслужване, дискретна математика, приложение на компютърната алгебра за научни иследвания.
Събева, Невена
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Събева, Невена
гл.ас.
+3592 979 2825
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 519
nsybeva@yahoo.com
 
Научни интереси:
Методика на обучението по математика, технологично-подпомогнато обучение.
Табов, Йордан
Секция "Информационно моделиране (временно научно звено)"
Табов, Йордан
професор, дпн, д-р
+3592 979 2895
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 261
tabov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Методика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране, диференциални уравнения, геометрия.