ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Томанов, Георги
Секция "Алгебра и логика"
Томанов, Георги
доцент, дмн
+3592 979 3875
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
georges dot tomanov at math dot univ-lyon1 dot fr
 
Научни интереси:
Алгебра.
Секция "Алгебра и логика"
Хорозов, Емил
Чл.-кор. проф. дмн
+3592 979 2823
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 560
horozov at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи;  Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.
Христова, Елица
Секция "Алгебра и логика"
Христова, Елица
асистент, д-р
+3592 979 2824
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
e dot hristova at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката 
Чипчаков, Иван
Секция "Алгебра и логика"
Чипчаков, Иван
доцент, д-р, ръководител на секцията
+3592 979 3875
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
chipchak at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета; разширения на полета; теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа; кохомологии на Галоа; централни прости алгебри; групи на Брауер на полета – структура и инварианти; теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

Секция "Анализ, геометрия и топология"

Андреев, Любомир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Андреев, Любомир
математик
+3592 979 2840
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
lyubomir.andreev@math.bas.bg