ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Илиев, Атанас
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Атанас
професор, асоцииран член
+82 880 4445
 
Сеулски национален университет, Корея
ailiev at snu dot ac dot kr
 
Научни интереси:
Алгебрическа геометрия
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Валентин
професор, дмн
+3592 979 2817
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 568
viliev at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебрична геометрия: теория на повърхнините; Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките; Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия; Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.
Секция "Алгебра и логика"
Илиев, Христо
главен асистент, д-р
+3592 979 2835
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 558
hki at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра
Кънев, Васил
Секция "Алгебра и логика"
Кънев, Васил
доцент, д-р
+3592 979 3875
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 476
kanev at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Алгебра.
Николова-Попова, Даниела
Секция "Алгебра и логика"
Николова-Попова, Даниела
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2819
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 564
nikilova2003 at gmail dot com
 
Научни интереси:
Алгебра.