ИМИ - БАН

Академичен състав


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика" - асоциирани членове

 
Петков, Веселин
Асоцииран член, професор, дмн
 
 
 
Научни интереси:
Частни диференциални уравнения, Микролокален анализ, Спектрална теория, Теория на разсейване, Динамични системи.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" - асоциирани членове

Панчева, Елисавета
Панчева, Елисавета
професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3860
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 417
Публикации:http://...
Научни интереси:
Теория на екстремалните стойности, случайни процеси, гранични теореми, теория на застрахователния риск, финансова математика.