ИМИ - БАН

Академичен състав


Секция "Математическо моделиране и числен анализ" - асоциирани членове

Зикатанов, Людмил
Зикатанов, Людмил
професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 6794
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 474
 
 
Научни интереси:
Числен анализ и приложения