ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Европейският проект Scientix представлява общност за научно-образователни дейности и подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Отчитайки съществената роля на Scientix за внедряване и разпространение на изследователския подход в точните науки, за устойчивостта на резултатите от европейските проекти по образование и за активизиране на българската учителска общност в европейски контекст, ИМИ–БАН се кандидатира и бе избран за национална контактна точка на новото издание на проекта – Scientix3, в партньорство с Центъра по творческо обучение. Координатор от страна на ИМИ е доц. д-р Евгения Сендова.

Прочети още...

На 26 февруари тази година в Санкт Петербург почина световноизвестният руски физик-теоретик и математик, специалист в областта на математическата физика, академик Лудвиг Дмитриевич Фадеев. Той е роден на 23 март 1934 г. в Ленинград. 

Акад. Фадеев има основен принос за решаването на задачата за трите тела в квантовата механика (уравнение на Фадеев), обратната задача от Теорията на разсейването за уравнението на Шрьодингер в тримерния случай, в квантуването на неабелеви калибровъчни полета, в създаването на квантовата теория на солитоните и в развитието на теорията на квантовите групи. Автор е на над 200 научни статии и пет монографии.

Прочети още...

Научният съвет на ИМИ, на свое заседание, проведено на 24 февруари 2017 г., избра своя нов председател, а също и заместник-директори и научен секретар на Института за следващия мандат на управление. Академик Веселин Дренски, директор на ИМИ, встъпи в длъжност и предложи на НС номинации за свои заместници, както и за научен секретар на Института, които бяха гласувани и избрани днес.

Прочети още...

Академик Веселин Дренски е избран за директор на Института по математика и информатика при БАН на заседание на Управителния съвет на БАН, проведено на 22 февруари 2017 г.

Научните интереси на акад. Дренски са в областите комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането.

Прочети още...

Архив на новините