ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

„Сказки по логика" – 30 години по-късно

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Математическа логика и приложенията ѝ“, ФМИ, секция „Алгебра и логика“ към Института по математика и информатика при БАН и издателство „Изток-Запад“ представят юбилейното преиздание на сборника „Сказки по логика".

Представянето на книгата ще се състои на 19 април (сряда) от 17:30 часа в Аулата на Софийския университет.

„Сказки по логика" е сборник есета. Негови съставители са Валентин Горанко и Соломон Паси. През пролетта на 1987 година Сказките са били изнасяни на живо в Софийския университет и са се радвали на огромен успех.

Поканени са всички интересуващи се. 

 

 

Европейският проект Scientix представлява общност за научно-образователни дейности и подкрепя успешно европейското сътрудничество в областта на природо-математическите науки (STEM, съкратено от Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Отчитайки съществената роля на Scientix за внедряване и разпространение на изследователския подход в точните науки, за устойчивостта на резултатите от европейските проекти по образование и за активизиране на българската учителска общност в европейски контекст, ИМИ–БАН се кандидатира и бе избран за национална контактна точка на новото издание на проекта – Scientix3, в партньорство с Центъра по творческо обучение. Координатор от страна на ИМИ е доц. д-р Евгения Сендова.

Прочети още...

На 26 февруари тази година в Санкт Петербург почина световноизвестният руски физик-теоретик и математик, специалист в областта на математическата физика, академик Лудвиг Дмитриевич Фадеев. Той е роден на 23 март 1934 г. в Ленинград. 

Акад. Фадеев има основен принос за решаването на задачата за трите тела в квантовата механика (уравнение на Фадеев), обратната задача от Теорията на разсейването за уравнението на Шрьодингер в тримерния случай, в квантуването на неабелеви калибровъчни полета, в създаването на квантовата теория на солитоните и в развитието на теорията на квантовите групи. Автор е на над 200 научни статии и пет монографии.

Прочети още...

Научният съвет на ИМИ, на свое заседание, проведено на 24 февруари 2017 г., избра своя нов председател, а също и заместник-директори и научен секретар на Института за следващия мандат на управление. Академик Веселин Дренски, директор на ИМИ, встъпи в длъжност и предложи на НС номинации за свои заместници, както и за научен секретар на Института, които бяха гласувани и избрани днес.

Прочети още...

Архив на новините

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни