Докторанти към секцията:

Микела Трамонти, 2017 - 2020, Научни консултанти: Десислава Панева-Маринова, Евгения Сендова

Поликсения Арапи, 2015 - 2018, Научни консултанти: Радослав Павлов, Радослав Йошинов

Станислава Славова Петкова, 2014 - 2018, Ръководители: Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова

Мария Димова, 2014 - 2018, Ръководители: Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова

Владимир Сапунджиев, 2014 - 2018, Ръководители: Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова

Стефка Ковачева, 2013 - 2017, Ръководител: Людмила Димитрова

Детелин Лучев, 2012 - 2016, Ръководител: Радослав Павлов

Ралица Дуцова, 2011 - 2015, Ръководител: Людмила Димитрова

Цветан Павлов, 2012 - 2015, Ръководители: Иван Держански, Йордан Табов

Веселин Стамов, 2014 - 2018, Ръководители: Иван Держански, Сава Грозев

 

Успешно защитили докторски тези:

Максим Гойнов, 2016, Ръководител: Радослав Павлов

Владимир Георгиев, 2015, Ръководител: Радослав Павлов

Анелия Кръндева, 2013, Ръководител: Радослав Павлов

Лилия Павлова, 2013, Ръководители: Евгения Сендова, Майа Богданова

Янислав Желев, 2012, Ръководител: Радослав Павлов

Радослав Йошинов, 2012, Ръководител: Радослав Павлов

Минко Марков, 2010, Ръководител: Радослав Павлов

Десислава Панева-Маринова, 2008, Ръководител: Радослав Павлов

Кирил Симов, 2006, Ръководител: Радослав Павлов

Мария Монова-Желева, 2005, Ръководител: Радослав Павлов

Красимира Швертнер, 2002, Ръководител: Радослав Павлов

Владимир Йоцов, 1990, Ръководители: Славян Радев, Васил Сгурев


Магистърски програми :

1) Цифровизация и цифрови библиотеки, ИМИ-БАН и Университет по библиотекознание и информационни технологии (от 2010)

2) Мултимедийни и езикови технологии, ИМИ-БАН и Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий” (2004 - 2007)

Лектори:

Радослав Павлов - Математически основи на информатиката, Основи на компютърната лингвистика; Интерактивни системи и среди за електронно обучение, Технологии основани на знания, Алгоритми, Хипертекст, хипермедия и мултимедия

Людмила Димитрова - Дискретна математика и въведение в математическата логика, Логика, език, информация, Компютърни системи и архитектури, Бази от данни, Копщютърна лексикография, Програмиране в Интернет и професионални комуникации

Иван Держански - Компютърна морфология, Методи и алгоритми за езикови технологии

Десислава Панева-Маринова - Технологии, основани на знания, Хипертекст, хипермедия и мултимедия, Интерактивни системи и среди за електронно обучение

Любомил Драганов - 2D графика и анимация; 3D графика и анимация

Магистърски тези, защитени по програмата:

Румяна Панова, Магистър по информатика, 2009, Thesis: Lexical and Relational Databases of a Bulgarian-Polish Online Dictionary, Ръководител: Людмила Димитрова

Роса Иванова, Магистър по информатика, 2009, Thesis: E-learning Course on Mathematics for 6th Grade Students Temporarily Unable to Attend School, Ръководител: Десислава Панева-Маринова

Ралица Дуцова, Магистър по информатика, 2009, Thesis: Web-based Application for Presentation of a Bulgarian-Polish Dictionary, Ръководител: Людмила Димитрова

Детелина Данова, Магистър по информатика, 2007, Thesis: Web-based Application for Presentation of Educational Programs, Ръководител: Людмила Димитрова

Детелин Лучев, Магистър по информатика, 2007, Thesis: Semantic Description of Significant Areas of the Bulgarian Folklore Heritage through Knowledge Technologies, Ръководител: Радослав Павлов

Васил Бадев, Магистър по информатика, 2007, Thesis: Architecture and Development of Digital Library for Complex Multimedia Objects of the Bulgarian Folklore Heritage, Ръководител: Радослав Павлов

Владимир Георгиев, Магистър по информатика, 2006, Thesis: Digital Libraries with Multimedia Content, Ръководител: Радослав Павлов

Станислава Славова-Петкова, Магистър по информатика, 2004, Thesis: Interactive Environments for Learning on e-Commerce, Ръководител: Радослав Павлов

Десислава Панева-Маринова, Магистър по информатика, 2004, Thesis: Interactive Course on Web-Design for Distance on-the-job Training, Ръководител: Радослав Павлов


Други защитени Магистърски тези:

Tomasz Pstrągowski, Магистър по информатика, 2011, Self-organization of operation systems, Ръководител: Славян Радев

Rafał Zera, Магистър по информатика, 2011, 3D animation, Ръководител: Славян Радев

Robert Masłowski, Магистър по информатика, 2010, Modification of Internet data, Ръководител: Славян Радев

Krzysztof Koncewicz, Магистър по информатика, 2009, System analisys of Bank, Ръководител: Славян Радев

Michał Cudowski, Магистър по информатика, 2009, Metods for grafical projects, Ръководител: Славян Радев

Monika Szatyłowicz, Магистър по информатика, 2009, Systems with positive and negative backtracking, Ръководител: Славян Радев

Daniel Juchnicki, Tomasz Polecki, Магистър по информатика,2008, „Software testing” Project, data base, administration, Ръководител: Славян Радев

Adam Uchan, Магистър по информатика, 2008, GIS search system, Ръководител: Славян Радев

Sebastian Krupa, Магистър по информатика, 2008, AJAX – Asynchronic data mining, Ръководител: Славян Радев

Evelina Bozhankova, Магистър по информатика, 1992, Thesis: Experimental Software System for Computer Simulation of Turing Machine, Ръководител: Людмила Димитрова

Mariela Todorova, Магистър по информатика, 1990, Thesis: Experimental Interactive System for Computer Simulation of Push-Down Automata and Context-Free Grammars, Ръководител: Людмила Димитрова

Valentina Patova, Магистър по информатика, 1990, Thesis: Experimental Interactive Software System Modelling Context-free Grammars, Ръководител: Людмила Димитрова

Maya Encheva, Магистър по информатика, 1990, Thesis: Experimental Interactive System for Computer Simulation of Finite Automata and Right-linear Grammars, Ръководител: Людмила Димитрова

Neviana Isusova, Магистър по информатика, 1985, Thesis: Software System for Automatic Retrieval of Linguistic Information, Ръководител: Людмила Димитрова

Borislav Ivanov, Магистър по информатика, 1982, Thesis: Automatic Retrieval of Linguistics Information from Linear Context in Bulgarian, Ръководител: Людмила Димитрова

Irina Nenova, Магистър по информатика, 1981, Thesis: Automatic Segmentation of the Bulgarian Wordforms, Ръководител: Людмила Димитрова

Rumen Radev, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов

Philip Philev, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов

Teodoska Ivanova, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов

Mariela Ivanova, Магистър по информатика, Ръководител: Радослав Павлов


Университетски курсове

Радослав Павлов

1) Дискретна математика, Университет по библиотекознание и информационни технологии, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 (30)

2) Дискретни структури, Университет по библиотекознание и информационни технологии, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 (30)

3) Теоретични основи на информатиката, Университет по библиотекознание и информационни технологии, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 (45)

4) Управление на европейски проекти, Нов български университет и ИМИ-БАН, 2010/2011 (30)

Славян Радев

1) Математическа логика, Европейски политехнически университет, 2011/2012 (20+20), 2010/2011 (36+36)

2) Дискретна математика, Европейски политехнически университет, 2011/2012 (20+20), 2010/2011 (36+36)

3) Дискретна математика, Siedlce, PL, 2010/2011 (20+20)

Константин Рангочев

1) Средновековие и съвременност, Софийски университет, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 (15+15)

2) Средновековно културно пространство, Софийски университет, 2014/2015, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 (15+15)

3) Foundations of Local History Studies, Софийски университет, 2010/2011 (30+30)

4) Практическа етнология и фолклористика, Софийски университет, 2010/2011 (30)

Иван Держански

Introduction to Computational Linguistics, Софийски университет, 2012/2013 (30)

Десислава Панева-МариноваDesislava Paneva-Marinova

Маркъп езици за семантичен уеб (упражнения), Софийски университет, 2013/2014 (30)

Improving the quality of distance education in University of Chemical Technology and Metallurgy by the introduction of multimedia teaching tools 2014/2015 (120)

Любомил Драганов

Компютърна графика и дизайн, Национална художествена академия, 2014/2015, 2013/2014 (330)

Цифрова фотография, Национална художествена академия, 2014/2015, 2013/2014 (330)

Детелин Лучев

Improving the quality of distance education in University of Chemical Technology and Metallurgy by the introduction of multimedia teaching tools 2014/2015 (120)


Други дейности:

2013

Иван Держански

1) Sankt Peterburg Summer School on Linguistics,  20 participants, 6 hours

2) National workshop for students and teachers in the theoretical, mathematical and computational linguistics, 160 participants, 4 hours

3) Course on Linguistics, Russian State Humanitarian University, 20 paricipants, 4 hour

2012

Иван Держански

1) Lectures at the training session of the Bulgarian national team for the 10th International Olympiad in Linguistics, 40 participants: 20 hours

2) Lectures at the training session of the St Petersburg team for the 10th International Olympiad in Linguistics, 20 participants: 6 hours

Desislava Paneva-Marinova

Tools for semantic annotation of objects in digital libraries for cultural heritage, 2011/2012 (120), 1 student in the MSc programme on Bio and Medicine Informatics, Internship programme of IMI-BAS and Sofia University.

2011

Иван Держански

1) Lectures at the training session of the Bulgarian national team for the 9th International Olympiad in Linguistics, ## participants: 20 hours

2) Lectures at the training session of the St Petersburg team for the 9th International Olympiad in Linguistics, ## participants: 6 hours