ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките обявява Награда по математика за 2014 година за високи постижения в областта на математиката. Наградата се дава на български гражданин на възраст до 40 години към 1-ви януари 2014. Крайният срок за номинации е 1-ви август 2014 г.

Повече подробности относно наградата и процедурата за номиниране се съдържат в статута на наградата.

Съставът на Комитета за наградата е:

Веселин Дренски (София, България) - drensky@math.bas.bg - Председател на Комитета за наградата

JonathanBorwein (Newcastle, Australia)

Веселин Дренски (София, България)

Edward Saff (Vanderbild, USA)

Лъчезар Стоянов (Perth, Australia)

Vidar Thomée (Goeteborg, Sweden).

Архив на новините