ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

На 14 февруари 2015 г. в ИМИ се проведе третото издание на конференцията Динамична математика в образованието, чиято цел е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес.

Вижте вдъхновения фото-репортаж за събитието от Жени Сендова.

Петнадесетата Ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика се проведе от 16-и до 18-и януари 2015 г. в Пловдив.

Вижте фоторепортажа от мястото на събитието Млади сили в Клуба на науката и техниката в Пловдив: XV ученическа конференция на УчИМИ от Жени Сендова и Борка Паракозова.

 

 

От 2 до 7 януари 2015 г. Институтът по математика и информатика (ИМИ) към БАН е домакин на Международния майсторски клас „Черноризец Храбър”. В него участват ученици с повишен интерес към математиката и учители от Казахстан с ръководител Тилдаш Битуова, член-кореспондент на Казахската академия на науките.

Прочети още...

На 1 ноември 2014 г. от 10:30 ч. за двадесет и трета поредна година ще се проведе математическият турнир „Черноризец Храбър”, организиран от екип от Института по математика и информатика при БАН с ръководител доц. Борислав Лазаров и членове проф. Йордан Табов, доц. Ивайло Кортезов, Боянка Савова. Състезателните теми са за 2 клас с 15 задачи, 3-4 клас и 5-6 клас с по 20 задачи, 7-8 клас с 25 задачи, 9-10 клас и 11-12 клас с по 30 задачи. Времето за работа е 60 минути за 2. клас и 90 минути за всички останали класове.

Прочети още...

Архив на новините