ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На заседание на Комисията за определяне на носител за 2017 г. на наградата „Роуз и Ървинг Саф“ членовете на комисията единодушно решиха носителят на наградата „Роуз и Ървинг Саф“ за 2017 г. да е Борислав Антонов Анчев. Той е студент в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност  „Математика и информатика“ на Великотърновския университет  „Св. Св. Кирил и Методий“.

Борислав има отличен успех и изявени интереси към научна работа. Вече има представен доклад на Научна конференция на младите изследователи във ФМИ, ВТУ, проведена през май 2017 година,  където му е присъдена награда за теоретично изследване. Работата му е свързана с разбиването на естествените числа, като се подготвя и нов доклад за национална  конференция. Включен е и в два научни проекта във ВТУ – "Приложение на математически софтуер в обучението по математика и в научните изследвания" и „Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението."

Прочети още...

От 18 до 20 ноември 2017 г. в София се проведе единадесетото издание на Есенния математически турнир “Академик Стефан Додунеков” (ЕМТ) за ученици от 8-ми до 12-ти клас. ЕМТ е включен в календара за извънкласна дейност на СМБ и се организира със съдействието на Американска Фондация за България (АФБ) и Фондация “Георги Чиликов”.

Състезанието е индивидуално, като има индивидуално и отборно класиране. Всеки отбор се състои от 4-ма ученици от съответния клас. За отборното класиране се сумират точките на участниците от съответния отбор. Не се разрешава участие на повече от един отбор от клас от училище, но броят на индивидуалните участници не е ограничен.

Тази година в ЕМТ участваха над 500 ученици от Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Плевен, Пловдив, Русе, София, Хасково и Шумен.
Наградени с Грамота за отлично представяне бяха 33-ма, трета награда (бронзов медал) получиха 21, втора награда (сребърен) - 11, а първа награда, златен медал - 18 ученици.

В отборното класиране СМГ "Паисий Хилендарски" спечели най-много награди (купи), ето защо без изненада те са първенци и в комплексното класиране. Веднага след тях се наредиха ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас и МГ "Д-р Петър Берон", Варна.

Прочети още...

Магията на математиката в „Нощта на учените 2017“

 

Един вдъхновен репортаж от мястото на събитието

„Европейската нощ на учените“ тази година се проведе в София на различни емблематични за града места – институти, музеи, университети, паркове, спортни комплкси, но едва ли ще е пристрастно да споделя, че най-магичната атмосфера сигурно е била постигната под стъкления купол на Ларгото в античния комплекс „Сердика“. В Ларгото имаше  редица прекрасни изяви на софийски учени от различни поколения, целящи от една страна да привлекат по-широка публика към природните науки, а от друга – да разкрият някои техни артистични и поетични таланти. Ще се спра на на онези от тях, в които ИМИ-БАН бе най-съпричастен.

Изявите в това събитие бяха осъществени по проекта FRESH (Find Research Everywhere and Share).

Математическият пърформанс  Изследвания с пентамино бе подготвен от проф. Тони Чехларова и представен от неин екип от сътрудници на секция ОМИ.

Прочети още...

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 - 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки - в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. „15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

Списъкът на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките за конкурс 2017-2018 г., се намира на страницата на Център за обучение при БАН: http://edu.bas.bg/documents/2017_07_10_spec.pdf

Специалностите, по които са обявени места за докторанти с обучаваща организация Институт по математика и информатика на БАН, са дадени в таблицата по-долу: 

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Образователна и научна степен Доктор

Обучаваща организация

 

редовно

задочно

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Геометрия и топология)

1

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИМИ

Архив на новините