ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

От 10 до 13 ноември 2016 г. в хотел „Сезони” (http://seasons.tryavna.biz/) в Трявна, ще се проведе Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков”. От 2014 година насам семинарът носи името на акад. Стефан Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г.

Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината.
Сред научната общност са известни изследванията на акад. Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми - от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Сред най-значимите му приноси в края на 70-те и началото на 80-те години могат да се откроят решаването на основната задача на теория на кодирането за двоични кодове в размерност 7 и 8, резултат постигнат в ожесточена конкуренция с известни математици като Рей Хил, Хенк ван Тилборг, Тор Хелесет, Нобору Хамада и др.

Прочети още...

Институтът по математика и информатика (ИМИ) на Българската академия на науките е домакин на международната конференция "Interactions in Geometry" от 15-ти до 17-ти август 2016 г. Конференцията е организирана в чест на проф. дмн Йохан Давидов и чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров от секция "Анализ, геометрия и топология" на ИМИ. В работата на конференцията участват повече от 40 математици от цял свят, включително от Австрия, Великобритания, Италия, Канада, Русия, САЩ, Франция, Япония и България.

Прочети още...

На 04.12.2015 от 10.00 до 15.00 часа в Заседателната зала на ИМИ ще се проведе открит дискусионен форум на тема “Mathematical Modelling and Advanced Computing - Science for Intelligent Growth“ в рамките на проекта “Centre of Excellence for Mathematical Modeling and Advanced Computing in Science and Engineering“ (www.mmac-project.eu). Партньори в този проект са ИИКТ (координатор), ИМИ и Технически университет – Виена.

Прочети още...

От 19 до 22 ноември в хотел „Балкан”, с. Чифлика, община Троян, ще се проведе Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков” за 2015 г. От 2014 година насам семинарът носи името на акад. Стефан Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г.

Научната програма на семинара ще се проведе на 20 и 21 ноември и включва доклади, представяния на дисертации и дискусии. Семинарът е и годишна отчетна сесия на секция Математически основи на информатиката към ИМИ-БАН.
За да заявите участие в научната програма, моля изпратете заглавие и кратък абстракт (до 10 реда) на проф. Петър Бойваленков на адрес peter@math.bas.bg до 14.11.2015 г.
Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината.

Прочети още...

Архив на новините