ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

От 18-22 юни 2017 г. в Института по математика и информатика се проведе четвъртата международна конференция „New trends in the Applications of Differential Equations in Sciences“ (NTADES 2017). Събитието се организира от секция Диференциални уравнения и математическа физика на ИМИ. Тази година конференцията се посвещава на 70-ия юбилей на Института и на 50-ата годишнина на секция Диференциални уравнения. На 18 юни 2017 г. конференцията беше открита от проф. Иван Димов, заместник-министър на науката и образованието. Четвъртата международна конференция NTADES 2017 се проведе със съдействието на Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), което играе важна роля за интердисцилинарното сътрудничество между приложната математика, инженерните науки и технологиите.

Прочети още...

От 10 до 13 ноември 2016 г. в хотел „Сезони” (http://seasons.tryavna.biz/) в Трявна, ще се проведе Националният семинар по Теория на кодирането “Професор Стефан Додунеков”. От 2014 година насам семинарът носи името на акад. Стефан Додунеков, който е директор на ИМИ от 1999 до 2012 година и председател на Съюза на математиците в България от 2001 до 2012 г.

Националният семинар по Теория на кодирането е основан през 80-те години от акад. Стефан Додунеков и оттогава се провежда ежегодно в края на годината.
Сред научната общност са известни изследванията на акад. Стефан Додунеков върху теория на кодирането, които покриват широк спектър от проблеми - от фундаментални задачи, със значение за абстрактната алгебра и крайните геометрии, до чисто приложни в областта на защитата на данни. Сред най-значимите му приноси в края на 70-те и началото на 80-те години могат да се откроят решаването на основната задача на теория на кодирането за двоични кодове в размерност 7 и 8, резултат постигнат в ожесточена конкуренция с известни математици като Рей Хил, Хенк ван Тилборг, Тор Хелесет, Нобору Хамада и др.

Прочети още...

Институтът по математика и информатика (ИМИ) на Българската академия на науките е домакин на международната конференция "Interactions in Geometry" от 15-ти до 17-ти август 2016 г. Конференцията е организирана в чест на проф. дмн Йохан Давидов и чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров от секция "Анализ, геометрия и топология" на ИМИ. В работата на конференцията участват повече от 40 математици от цял свят, включително от Австрия, Великобритания, Италия, Канада, Русия, САЩ, Франция, Япония и България.

Прочети още...

На 04.12.2015 от 10.00 до 15.00 часа в Заседателната зала на ИМИ ще се проведе открит дискусионен форум на тема “Mathematical Modelling and Advanced Computing - Science for Intelligent Growth“ в рамките на проекта “Centre of Excellence for Mathematical Modeling and Advanced Computing in Science and Engineering“ (www.mmac-project.eu). Партньори в този проект са ИИКТ (координатор), ИМИ и Технически университет – Виена.

Прочети още...

Архив на новините