ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

От 10 до 14 юли 2017 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, организира Втората Международна конференция ДНИ НА МАТЕМАТИКАТА В СОФИЯ. Конференцията е посветена на 70-ата годишнина от основаването на Института по математика и информатика при БАН.

Престижното научно събитие ще бъде открито от Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова на 10 юли 2017 г. от 9:30 часа в София Хотел Балкан.

Прочети още...

От 25 до 30 юни 2017 г. в Южна Африка се провежда ежегодната международна конференция Математически методи и модели в бионауките (Mathematical Methods and Models in Biosciences - Biomath 2017), на която Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките е съорганизатор. Домакин на тазгодишното издание на конференцията е Катедрата по математика и приложна математика на Университета в Претория. Фокусът на конференцията са най-новите изследвания в т.нар. „Life sciences”, основани на приложения на математиката, както и на математика, прилагана или мотивирана от изследвания в областта на биологията. Това е един мултидисциплинарен форум, на който се срещат учени, развиващи и прилагащи математически и компютърни инструменти, за да изследват явленията в областите биология, екология, медицина, биотехнологии, биоинженерство, науки за околната среда и др.
Конференцията продължава традицията да събира на едно място учени и изследователи в областта на биоматематиката и се провежда в България от 1995 година насам. Събитието се осъществява с подкрепата на няколко института на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет в София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, както и Съюза на математиците в България.

 

На международната конференция "Компютърни системи и технологии" (CompSysTech'17), проведена в Русе на 23-24 юни 2017 г., докладът на ас. д-р Александър Илиев и проф. дмн Петър Станчев на тема Smart Multifunctional Digital Content Ecosystem Using Emotion Analysis of Voice получи наградата "Най-добър доклад". Докладът ще бъде публикуван в сборника от конференцията, който се реферира от ACM - Association for Computer Machinery.

Проф. Станчев може да се похвали с още едно постижение -  в академичния портал Academia той е в първия 1% на учените по брой четения на негови статии в последните 30 дни - 111 уникални потребители са прочели 217 негови статии.

От 18-22 юни 2017 г. в Института по математика и информатика се проведе четвъртата международна конференция „New trends in the Applications of Differential Equations in Sciences“ (NTADES 2017). Събитието се организира от секция Диференциални уравнения и математическа физика на ИМИ. Тази година конференцията се посвещава на 70-ия юбилей на Института и на 50-ата годишнина на секция Диференциални уравнения. На 18 юни 2017 г. конференцията беше открита от проф. Иван Димов, заместник-министър на науката и образованието. Четвъртата международна конференция NTADES 2017 се проведе със съдействието на Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), което играе важна роля за интердисцилинарното сътрудничество между приложната математика, инженерните науки и технологиите.

Прочети още...

Архив на новините