ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На 10 юли 2017 г. в София Хотел Балкан беше открита Втората международна конференция ДНИ НА МАТЕМАТИКАТА В СОФИЯ. Конференцията се организира от Института по математика и информатика (ИМИ) при Българската академия на науките, със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и е посветена на 70-ата годишнина от основаването на ИМИ.

На тържественото откриване присъстваха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов и проф. Диана Петкова, председател на Съюза на учените в България. Председателят на БАН - акад. Юлиан Ревалски, който е и Председател на Организационния комитет на конференцията, приветства участниците и гостите на събитието и им пожела ползотворна и успешна работа.

Конференцията беше открита от вицепрезидента г-жа Илияна Йотова. Тя поднесе своите поздравления на Института по математика и информатика за успешно развитото сътрудничество с редица световни университети и изследователски центрове и изтъкна своята признателност за дългогодишната му всеотдайна и успешна работа с младите таланти на българската наука.

Директорът на ИМИ, акад. Веселин Дренски, запозна присъстващите с историята и постиженията на Института по математика и информатика, който чества своята 70-а годишнина през 2017 г. Неговото слово можете да прочетете тук.

Прочети още...

От 10 до 14 юли 2017 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, организира Втората Международна конференция ДНИ НА МАТЕМАТИКАТА В СОФИЯ. Конференцията е посветена на 70-ата годишнина от основаването на Института по математика и информатика при БАН.

Престижното научно събитие ще бъде открито от Вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова на 10 юли 2017 г. от 9:30 часа в София Хотел Балкан.

Прочети още...

От 25 до 30 юни 2017 г. в Южна Африка се провежда ежегодната международна конференция Математически методи и модели в бионауките (Mathematical Methods and Models in Biosciences - Biomath 2017), на която Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките е съорганизатор. Домакин на тазгодишното издание на конференцията е Катедрата по математика и приложна математика на Университета в Претория. Фокусът на конференцията са най-новите изследвания в т.нар. „Life sciences”, основани на приложения на математиката, както и на математика, прилагана или мотивирана от изследвания в областта на биологията. Това е един мултидисциплинарен форум, на който се срещат учени, развиващи и прилагащи математически и компютърни инструменти, за да изследват явленията в областите биология, екология, медицина, биотехнологии, биоинженерство, науки за околната среда и др.
Конференцията продължава традицията да събира на едно място учени и изследователи в областта на биоматематиката и се провежда в България от 1995 година насам. Събитието се осъществява с подкрепата на няколко института на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Техническия университет в София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, както и Съюза на математиците в България.

 

На международната конференция "Компютърни системи и технологии" (CompSysTech'17), проведена в Русе на 23-24 юни 2017 г., докладът на ас. д-р Александър Илиев и проф. дмн Петър Станчев на тема Smart Multifunctional Digital Content Ecosystem Using Emotion Analysis of Voice получи наградата "Най-добър доклад". Докладът ще бъде публикуван в сборника от конференцията, който се реферира от ACM - Association for Computer Machinery.

Проф. Станчев може да се похвали с още едно постижение -  в академичния портал Academia той е в първия 1% на учените по брой четения на негови статии в последните 30 дни - 111 уникални потребители са прочели 217 негови статии.

Архив на новините