ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Музей

На среща с медиите, проведена на 2-ри април тази година, учени от Института по математика и информатика обърнаха особено внимание на придобилия популярност по света изследователски подход в образованието, чиято основна цел е да стимулира откривателския дух на учениците, като по този начин те по-лесно и дългосрочно усвояват нови знания и умения. Основно предимство на изследователския подход е, че провокира самостоятелното мислене на децата и засилва способността им да анализират проблеми, както и да намират разнообразни подходи за тяхното разрешаване.

В тази връзка и в рамките на няколко международни проекта, осъществявани с партньорството на ИМИ, Ученическият институт по математика и информатика вече  обучава учители по математика и информационни технологии от цялата страна. В по-нататъшен етап на инициативата тези учители на свой ред ще предадат своите знания и опит в прилагането на новия за образователната ни система подход на своите колеги.

Според академик Петър Кендеров, съветник на председателя на БАН по въпросите на образованието, един от основните проблеми в образователната ни система е, че тя не успява да реагира достатъчно бързо на скоростта, с която се променя светът около нас. „Днес фразата „учене през целия живот” придобива съвсем друг смисъл – това не е непрестанно трупане на нови факти, а способността на човека да търси знанията сам”, допълва още той.

Точно развиването на тази способност е основна мисия на ентусиастите от Ученическия институт по математика и информатика към ИМИ.

Примерът на УчИМИ е толкова заразителен и резултатите от работата му с учениците и учителите са толкова забележителни, че Българската академия на науките заяви своето желание да създаде такива ученически институти и по други природни и социални науки.

От 2-ри до 5-ти април т.г. в Боровец се проведе 43-тата Пролетна конференция на Съюза на математиците в България. Традиционно, вече за четиринайсета година, своя програма с презентации, обучения и семинари представи и Ученическата секция на Ученическия Институт по математика и информатика. Това е едно от крайъгълните събития в и иначе достатъчно натоварената програма на учениците, решили да изявяват своите таланти в областта на математиката, информатиката, компютърните технологии и техните приложения.

Тази година за участие бяха регистрирани 97 ученици, на възраст от 7 до 12 клас, от 21 училища в 16 града на България.

Бяха представени 23 проекта по математика и 47 по информатика. Международно признати експерти – учени от ИМИ, в продължение на два дни разглеждаха, преценяваха и оценяваха разработките на учениците.

А техните учители също се радваха на доста натоварена програма от семинари и работни срещи, квалификационни курсове и дискусии, водени от изтъкнати специалисти по образованието от България и чужбина. Какво трябва да знае всеки учител по математика за PISA разясни проф. Ерих Нойвирт от Университета във Виена.  Бе проведен квалификационен курс за учители от проф. Александър Блинков (Русия), на който бяха обучени 81 учители. 28 учители бяха подготвени за провеждане на състезание „Математика с компютър”, което ще се проведе за първи път до края на тази година, а в рамките на Европейските проекти KeyCoMath и MaSciL бяха обучени 78 учители.

Присъдени бяха награди на учители, отличили се с най-голям принос за развитието  на обучението по математика и информатика за 2014 година.

Награда за заслуги в областта на математиката получиха Велико Колев от СМГ „Паисий Хилендарски”, София, и Йовка Николова от ПМГ „Никола Обрешков”, Бургас.

Отличието по информатика бе присъдено на Сюзан Феимова от МГ „Баба Тонка”, Русе. Наградените учители се определят на национални конкурси, обявени от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на математиците в България.

Списък на отличените ученически разработки по математика (pdf)

Списък на отличените ученически разработки по информатика (pdf) 

Браво!

Галерия


 

 

Архив на новините