ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Цифрово хранилище

Цифрово хранилище

Библиотека на ИМИ

Международен конгрес на математиците (ICM) 2014

 

Днес, 13 август 2014 г., се открива Международният конгрес на математиците, който тази година се провежда в Сеул, Корея. Той ще продължи до 21 август и в него ще вземат участие учени от над 120 страни.

Международният конгрес на математиците (ICM) е най-големият конгрес в математическата общност. Той се провежда веднъж на всеки четири години под егидата на Международния математически съюз (IMU). Медалът Fields, наградата Nevanlinna, наградата Gauss и медалът Chern се обявяват и връчват по време на церемонията по откриването на първия ден на конгреса. На всеки конгрес се издава печатен сборник с академичните доклади на поканените лектори, като целта е по този начин да бъде отразено текущото състояние на науката.

 Филдсовият медал е наречен така на името на канадския математик Джон Филдс (1863 – 1932) и се връчва на всеки четири години от IMU на математик до 40-годишна възраст за особени постижения в областта на математиката.

За първи път в историята на връчването на тази награда носителят й е жена – това е Мариам Мирзахани, професор по математика в Станфордския университет, Калифорния, САЩ.
Родената и израснала в Иран Мариам Мирзахани получава Филдсов медал „за нейния изключителен принос към динамиката и геометрията на Римановите повърхнини и техните модулни пространства.” Повече за нея и нейната работа можете да намерите на http://www.icm2014.org/en/awards/prizes/FieldsMedalist.

Другите трима носители на Филдсов медал са:

Артур Авила от CNRS, Франция & IMPA, Бразилия, за неговия „задълбочен принос към теория на динамичните системи, който променя облика на областта, с помощта на дълбоката идея за ренормализирането като обединяващ принцип”.

 

 

 Манджул Бхаргава от Принстънския университет, САЩ, за разработването на нови методи в геометрия на числата и тяхното приложение”.

 

 

 

 

 Мартин Хайрер от Университета Уоруик, Великобритания, за „изключителен принос към теорията на стохастичните частни диференциални уравнения, и по-специално за създаването на теория на регулярните структури на тези уравнения.”

 

 

 

 Наградата Неванлина е създадена през 1981 г. от Изпълнителния комитет на Международния математически съюз и е наречена в чест на финландския математик Ролф Неванлина (1895-1980). Подобно на Филдсовия медал, и тази награда е насочена към младите учени в областта на математическите аспекти на компютърните науки. Наградата е връчена за първи път на 19-тия ICM във Варшава, Полша, през 1983 година.

 Сегашният носител на наградата Неванлина е 36-годишният Субхаш Кхот от Университета на Ню Йорк, САЩ, „за далновидното му определение на проблема на „Уникалните игри” и за водещата му роля в усилията да се разбере неговата сложност и ключовата му роля в изучаването на ефективни приближения на оптимизационни задачи, при което е постигнат пробив в алгоритмичния дизайн и апроксимационната точност, както и нови вълнуващи взаимодействия между изчислителната сложност, анализа и геометрията.”

Повече за Конгреса и медалистите можете да откриете на http://www.icm2014.org/

Архив на новините