Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ).

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които 24 952 482 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379 лева (15%) са национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Периодът за изпълнение е 03.08.2018 г. – 31 12.2023 г.

Партньори
ЦВП по Информатика и ИКТ се изгражда от консорциум, включващ:

  • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация);
  • Институт по математика и информатика – БАН;
  • Институт по механика – БАН;
  • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН;
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
  • Медицински университет – София;
  • Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори: Онтотекст АД; Интерконсулт България ООД; AMET ООД; ТехноЛогика ЕАД; Биодит Глобал Текнолоджи АД; Орак Инженеринг ЕООД.

Повече за проекта можете да прочетете тук.