Секции 2018-04-04T19:11:58+00:00

Секции

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

Сътрудниците на ИМИ са разделени в 10 отделни секции, едно временно научно звено и 5 отдела.

Работи се по 75 научни теми, разпределени в:

  • 16 проекта, финансирани от бюджета на БАН;
  • 19 проекта, финансирани от Националния фонд за научни изследвания;
  • 40 проекта по международни програми.