Профил на купувача 2018-05-16T12:30:42+00:00

Актуални обществени поръчки и обяви:


ОБЯВА

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 28 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2018 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424


Завършили обществени поръчки:

За обществени поръчки, завършили преди 1.04.2018 г., моля вижте в стария сайт.