Профил на купувача2018-10-15T14:47:21+00:00

Актуални обществени поръчки и обяви

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 12.09.2018 г., 14:50 ч.

Завършили обществени поръчки

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 28 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2018 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424


За обществени поръчки, завършили преди 1.04.2018 г., моля вижте в стария сайт.