Актуални обществени поръчки и обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките”.

Уникален номер на АОП: 9088104

Поради невъзможност външния експерт да вземе участие в заседанието на комисията за разглеждане на оферти в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките” Ви уведомяваме за промяна в датата за отваряне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките”, както следва:

Офертите ще бъдат отворени на 22.05.2019 г. от 11.00 часа. Мястото на отваряне на офертите остава непроменено.


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 08.05.2019 г., 15:09 часа.

Завършили обществени поръчки

Обява за отдаване на помещение под наем

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 14 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация.  Прозорецът е с ПВЦ дограма. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 15.02.2019 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424

Дата и час на публикуване на обявата: 29.01.2019 г., 20:22 ч.


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка е доставка на компютърно оборудване за нуждите на Института по математика и информатика към Българска академия на науките.

Документи: 

Дата и час на публикуване на обявата: 12.09.2018 г., 14:50 ч.


Обява за отдаване на помещение под наем

Институтът по математика и информатика отдава под наем едно работно помещение, подходящо за офис.

Помещението е с площ 28 кв. м., с течаща вода, гардероб за дрехи и шкафове за документация. Прозорецът е с ПВЦ дограма и щори. Стаята разполага с 3 контакта 220V и розетка за интернет връзка. Наемната цена е 4,09 евро на кв.м.

Допълнително се заплащат режийни разходи: ел.енергия, отопление и вода, като сумите се начисляват на база на фактурите, получени от съответните доставчици на услуги.

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2018 г.

Лице за контакт: Полина Кертева
pkerteva@math.bas.bg
02/979 2816, 0888247424


За обществени поръчки, завършили преди 1.04.2018 г., моля вижте в стария сайт.