Институт по математика и информатика при Българската академия на науките

София, 1113, ул. „акад. Георги Бончев“, бл. 8

(+359 2) 979-38-28

(+359 2) 971-36-49

office@math.bas.bg

Ръководство и канцелария

Директор:
Тел.: (+359-2) 870-10-72
Email: director@math.bas.bg

Научен секретар:
Тел.: (+359-2) 979-38-22
Email: vmil@math.bas.bg

Канцелария:
Тел.: (+359-2) 979-38-28
Email: office@math.bas.bg

Администрация на ИМИ-БАН

Галя Стоянова – Началник „Човешки ресурси“
E-mail: iks@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19, стая 215

Галина Георгиева – Главен счетоводител
E-mail: accountant@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-94, стая 265

Анна Самева – Специалист „Връзки с обществеността“
E-mail: sameva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-13, стая 275

инж. Борис Йорданов – Началник отдел ПМТО
E-mail:
Тел.: (+359-2) 979-28-70