Секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

Бивас, Мира

асистент, д-р
+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428
Бивас, Мира

асистент, д-р

Негладък анализ, диференциални включвания, оптимално управление

+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428

Божкова, Марусия

професор, д-р
+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Божкова, Марусия

професор, д-р

Разклоняващи се стохастични процеси, гранични теореми, статистически изводи, приложение на разклоняващи се модели в епидемиологията, демографията и популационната динамика.

+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407

Вельов, Владимир

професор, дмн
+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428
Вельов, Владимир

професор, дмн

Теория на управлението, оптимизация, приложен анализ.

+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428

Денчева, Даринка

главен асистент, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Денчева, Даринка

главен асистент, д-р

Изследване на операциите, Стохастична оптимизация

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Дончев, Асен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Дончев, Асен

професор, дмн, асоцииран член

Приложен анализ, оптимизация, теория на управлението, диференциални уравнения, числени методи.

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Живков, Николай

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Живков, Николай

професор, д-р, ръководител на секция

Изследване на операциите, Теория на апроксимациите

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Заевски, Цветелин

асистент, д-р
+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557
Заевски, Цветелин

асистент, д-р

Процеси на Леви, Стохастични диференциални уравнения, Стохастично оптимиране, Математическо моделиране във финансите: оценка на деривати, времева структура на лихвата, анализ и управление на риска

+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557

Келеведжиев, Емил

главен асистент
+359 2 979 3850
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 416
Келеведжиев, Емил

главен асистент

Изследване на операциите, Алгоритми за оптимизация, Състезателно програмиране.

+359 2 979 3850
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 416

Кендеров, Петър

Академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229
Кендеров, Петър

Академик, професор, дмн, асоцииран член

Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ

+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229

Китанов, Николай

доцент, д-р
+359 ...
Благоевград 2700
Китанов, Николай

доцент, д-р

Диференциални влючвания, диференциални уравнения, оптимално управление, оптимизация, алгоритми за вземане на решения.

+359 ...
Благоевград 2700

Крачунов, Росен

асистент
+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421
Крачунов, Росен

асистент

Теория на риска, финансова и застрахователна математика.

+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421

Кунчев, Огнян

професор, дмн
+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426
Кунчев, Огнян

професор, дмн

Изследване на операциите.

+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426

Куцарова, Денка

професор, дмн
+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Куцарова, Денка

професор, дмн

Функционален анализ, теория на апроксимациите.

+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528

Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член
Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член

Миланов, Петър

професор, д-р
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Миланов, Петър

професор, д-р

Дискретно оптимиране, Биоинформатика, Лекарствено -рецепторен дизайн.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418

Минчев, Златогор

доцент, д-р
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Минчев, Златогор

доцент, д-р

Моделиране, симулации, кибер сигурност, изследване на операциите, компютърни науки, компютърно подпомагани учения, управление при кризи.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418

Мутафчиев, Любен

професор, дмн
+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409
Мутафчиев, Любен

професор, дмн

Случайни комбинаторни структури, асимптотични преброявания, гранични теореми.

+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409

Николов, Николай И.

докторант
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Николов, Николай И.

докторант

Непараметрична статистика

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417

Овчаров, Евгени

асистент
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Овчаров, Евгени

асистент

Вероятностно прогнозиране, изчислителна статистика, математически анализ

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Палежев, Деян

доцент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Палежев, Деян

доцент, д-р

Биостатистика, биоинформатика.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415

Панчева, Елисавета

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Панчева, Елисавета

професор, дмн, асоцииран член

Теория на екстремалните стойности, случайни процеси, гранични теореми, теория на застрахователния риск, финансова математика.

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417

Ревалски, Юлиан

Академик, професор, дмн, председател на БАН
+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Ревалски, Юлиан

Академик, професор, дмн, председател на БАН

Изследване на операциите (Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите), Функционален анализ (Геометрия на банахови пространства, Изпъкнал анализ, Монотонни оператори), Обща топология (Топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, Многозначни изображения).

+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202

Рибарска, Надежда

професор, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Рибарска, Надежда

професор, д-р

Функционален анализ, диференциални включвания, оптимално управление.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Савов, Младен

доцент, дмн
+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427
Савов, Младен

доцент, дмн

процеси на Леви, функционали базирани на процеси на Леви, спектрална теория на несамоспрегнати Марковски процеси, задачи възникващи от Брауново движение в случайна среда

+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427

Стоименова, Евгения

професор, дмн
+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Стоименова, Евгения

професор, дмн

Непараметрична статистика: рангови критерии, вероятностни модели за наредени данни, алгебрични методи в статистиката, процедури за избор и нареждане, непараметрично оценяване на вероятностната плътност.

+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429

Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Тодоров, Максим

професор, дмн
+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Тодоров, Максим

професор, дмн

Полубезкрайна и векторна оптимизация. Изпъкнал анализ.

+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Фархи, Елза

главен асистент, д-р
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Фархи, Елза

главен асистент, д-р

Многозначни функции и тяхната апроксимация, диференциални включвания, негладък анализ и оптимизация.

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Цачев, Цветомир

професор, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Цачев, Цветомир

професор, д-р

Оптимално управление на хетерогенни системи, оптимално управление в безкрайномерни пространства.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р, секретар на секция

Вероятностни модели във физиката, метеорология, качество на данни, разклоняващи се процеси.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415

Янев, Георги

главен асистент, доктор
+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Янев, Георги

главен асистент, доктор

Разклоняващи се процеси: гранични теореми, двуполови процеси, имиграция, емиграция, статистика; характеризации на вероятностни разпределения с помоща на поредни статистики и рекорди; приложна статистика.

+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411

Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член

Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите

+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Янев, Николай

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Янев, Николай

професор, дмн, асоцииран член

Теория на вероятностите, математическата статистика, стохастични процеси и приложения, разклоняващи се случайни процеси и техните приложения.

+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413