Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН, Ви кани на поредната сбирка на семинара си, на която Тодорка Александрова, ИМИ-БАН, ще изнесе доклад на тема: A study on (t,n) threshold secret sharing schemes based on the generalized vector space construction.  Семинарът ще се проведе на 12 февруари 2019 г. от 14:00 часа в зала 503 на ИМИ-БАН.

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Семинар МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА На 19.07.2018 г. от 15:00 часа в Зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция МОИ и Факултет "Математика и информатика" - ВТУ. Ще бъде изнесен доклад на тема: Bitcoin Basics and Beyond от Мирослав Марков. Поканват се всички желаещи.  

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Семинар МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА На 05.07.2018 г. от 15:30 часа в аудитория "Джон Атанасов" (102) на ВТУ ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция МОИ и Факултет "Математика и информатика" - ВТУ. Ще бъде изнесен доклад на тема: Truth-Seeking in the Age of Disinformation от Преслав Наков, Senior Scientist at the Qatar Computing Research Institute. Поканват се всички желаещи. Резюме. Given the constantly growing proliferation of false claims online in recent years, there has been also a growing research interest in automatically distinguishing false rumors from factually-true claims. In this talk, I will present several related problems. First, in the context of investigative journalism, I will address the problem of automatically identifying which claims in a political debate are most worthy [...]

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

На 14.06.2018 г. от 15.00 часа в аудитория "Джон Атанасов" на Великотърновския университет ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция "Математически основи на информатиката" и Факултет "Математика и информатика" -  ВТУ. Ще бъдат изнесени два доклада на следните теми: Паралелна реализация на алгоритми, отнасящи се до изоморфизъм на комбинаторни структури и Възможности на системите за компютърна математика за реализация на криптоалгоритми, съответно от Мария Пашинска , ВТУ, и Борислав Анчев, ВТУ.   Поканват се всички желаещи.

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Семинар МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА На 28.11.2017 г. от 16:00 часа в аудитория "Джон Атанасов" на ВТУ ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция МОИ и Факултет "Математика и информатика" - ВТУ. Ще бъдат изнесени два доклада на следните теми: Oblivious Transfer in Hamming distance computation и Simplest Oblivious Transfer Protocol in Python съответно от Любомир Филипов, ВТУ, и Александра Стоянова, Университет "Гоце Делчев", Щип. Поканват се всички желаещи.

Семинар на секция “Математически основи на информатиката”

Семинар МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА На 10.11.2017 г. от 15.30 часа в аудитория "Джон Атанасов" на ВТУ ще се проведе поредната сбирка на семинара, организиран от секция МОИ и Факултет "Математика и информатика" - ВТУ. Доклад на тема Classifying Cubic Surfaces over Small Finite Field ще изнесе Anton Betten, Colorado State University. ABSTRACT: This talk will outline some recent results regarding the classi_cation of cubic surfaces with 27 lines over small finite fields by computer. We will discuss several approaches. One approach is associated with the classical theory of Schlaei regarding a double six of lines in projective three-space. Another approach is associated with the blow-up of six general points in a plane. After this, we will present a prolific family of cubic surfaces [...]